Skip to main content
Nieuwbouw

Snel bouwen, comfortabel wonen

De modulaire Smart Tiny Loft voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit en is ook nog eens aantrekkelijk voor het oog. Daarom is de loft geschikt voor permanente bouwtoepassing. De modulaire Smart Tiny Lofts worden in onze fabriek geassembleerd, en kant en klaar op locatie geplaatst tot en met maar liefst 8 bouwlagen hoog. Omdat er op locatie geen uitstoot plaatsvindt, is de modulaire Smart Tiny Loft ook dé uitkomst in gebieden met fijnstofproblematiek. 

Flexwonen

Hoge eindwaarde

De overheid wil de komende tijd 37.500 flexwoningen realiseren. Door het tijdelijke karakter van flexwoningen kan snel worden gebouwd, zonder bezwaren op bestemmingsplanwijzigingen af te wachten. De modulaire Smart Tiny Lofts kunnen net zo eenvoudig worden gedemonteerd als dat ze zijn geplaatst. Daarmee voldoet ons bouwsysteem aan de voorwaarden voor flexbouw. Voldoet jouw project aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden van het bestemmingsplan, dan kan er op korte termijn een tijdelijke omgevingsvergunning met afwijkend gebruik (wonen) worden verleend. Deze vergunning is vijftien jaar geldig. 

Optoppen

De Smart Tiny Optopper

Slim bouwen op bestaand vastgoed? Onze Smart Tiny Optopper kan op bestaand dakoppervlak worden geplaatst. Een groot voordeel is dat je met onze Optopper lichter en sneller kunt bouwen dan wanneer je kiest voor traditionele bouwmethoden. Seriematig bouwen en de compacte omvang zorgen ervoor dat we de Optoppers razendsnel kunnen realiseren en installeren, vaak al binnen een dag. 

Tiny wonen is duurzaam, betaalbaar én gewild.

Bekijk de Smart Tiny Lofts

Locatie op het oog of benieuwd naar de mogelijkheden van onze Smart Tiny Lofts?