Skip to main content

De 21 voordelen van de Smart Tiny Loft

Premium kwaliteit

 • Voldoet aan bouwbesluit en BENG (=norm voor Bijna Energie Neutraal Gebouw)
 • Levensduur gelijk aan die van een conventionele woning.
 • Hoog wooncomfort door doordachte plattegrond en toepassing van hybride meubilair
 • Materiaal en kleurgebruik van het interieur volledig te personaliseren

Duurzaamheid

 • Zeer lage MPG-score (= score voor Milieu Prestatie Gebouwen) door gecertificeerd circulair casco op basis van LCA (LevensCyclusAnalyse) inclusief toekomstig hergebruik
 • Leverbaar als Energie Neutraal Gebouw
 • Geen stikstofuitstoot door productie-, aanlever- en montagewijze

De bouwvoordelen

 • Volledig modulair op basis van prefab bouwelementen die in de/een fabriek óf op locatie eenvoudig kunnen worden ge(de)monteerd
 • Geschikt als optopper door lichtgewicht casco
 • Overlastbeperkend en korte bouwtijd door toepassing van plug-in bouwelementen (inclusief electra) en prefab klimaatsysteem in zeer korte tijd te realiseren.
 • Prijsvast omdat het risico op tussentijdse prijsstijgingen nihil is vanwege de korte bouwtijd
 • Zeer geschikt voor inbreidingslocaties omdat bouwplaatsvoorzieningen vrijwel overbodig zijn.

Financieel

 • EAI/VAMIL subsidieregeling voor duurzame bouwmaterialen van toepassing op het casco, inclusief kozijnen
 • Terugnamegarantie voor 90% van het casco

Overige

 • Uniek ontwerp mogelijk door op maat leverbare modulaire specials te combineren met de standaard Smart Tiny Loft units
 • Unieke bouwfysische eigenschappen waaronder hoge thermische- én geluidsisolerende waarden en brandwerendheid.
 • Tot en met 8 bouwlagen mogelijk
 • Plaatsbaar op basis van tijdelijke vergunning omdat het bouwsysteem voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden
 • Verplaatsbaar en daarmee herbruikbaar in nieuwbouwproject op alternatieve locatie
 • Onderhoudsarm

Beknopte achtergrond en toelichting

MPG berekening

Met ingang 1 juli 2021 is een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Hierin is de Milieuprestatie voor woningen (MPG) aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Op 1 januari 2025 wordt deze eis verder aangescherpt naar 0,5.

De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt berekend met de Bepalingsmethode milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken. Ook wordt gebruik gemaakt van de bijbehorende Nationale Milieudatabase. Hiermee worden de gevolgen van bepaald materiaalgebruik voor het milieu in kaart gebracht.

LCA als basis

De Bepalingsmethode is ontwikkeld op basis van de LCA-systematiek. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. In deze analyse wordt de hele cyclus van een product in beschouwing genomen, van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en demontage en hergebruik van het bouwwerk.

Definitie circulair bouwen

Circulair bouwen betekent “dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat alle materialen en grondstoffen herbruikbaar óf biobased zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik (inclusief demontabel bouwen) en het gebruik van biobased in alle deelmarkten van de bouw” (Transitieagenda Circulaire Bouweconomie 2018-2020).

Het eerste doel uit het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 is ambitieus maar niet onhaalbaar: in 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel).

Alle Smart Tiny Loft concepten bieden een premium wooncomfort.

Bekijk onze producten

Bio-based of circulair

Bio-based modulair bouwsysteem

Het casco is bio-based en bestaat uit een gelamineerd houten frame en HSB vloer- en wandelementen. Door toepassing van zoveel mogelijk circulaire materialen, scoort het ontwerp zeer positief op de MPG (=norm voor MilieuPrestatie Gebouwen).

Schaduwkosten (MPG) [€/m2 BVO/jaar]0,684
MPG2 [€/m2 BVO/jaar]254
Materiaalgebruik obv massa [%]52% is non-virgin of bio-based
Hergebruikpotentie obv massa [%]Aan het einde van de levensduur wordt: 2% hergebruikt
36% gerecycled
52% verbrand of gestort
Losmaakbaarheid [LI]71%

Circulair modulair bouwsysteem

In 2050 wil de Europese Unie een volledig circulaire economie hebben. Vooruitlopend daarop brengen wij onze circulaire versie van ons modulaire bouwsysteem op de markt. Uit geverifieerde LCA (levenscyclusanalyse) scoort ons casco beter dan houtskeletbouw.

ElementMKI (Milieu Kosten Index) in euro'sTer vergelijking: betonnen vloeren/HSB wanden
Vloerelement5,58 per m27,90 per m2
Wandelement*1,20 per m22,71 per m2

* 60 min. brandwerend & RC waarde 4,7

Onze concepten voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan een circulaire woning. Daarmee komt de aanschafwaarde in aanmerking voor de MIA subsidieregeling.

Gevelopbouw

De basisversie van de gevel is verkrijgbaar in een steen- of houtafwerking en in twee verschillende kozijnvariaties.

Wil je vanwege stedenbouwkundige wensen een andere afwerking? In overleg is veel mogelijk.

Maatvoeringsblad

BuitenmatenHoogte*DiepteBreedte*GBO (circa)FVO (fictief Vloeropp.)
SmartTinyLoft Single31006450490027m240m2
SmartTinyLoft Duo unit 1310064504900
SmartTinyLoft Duo unit 2310064503900
SmartTinyLoft Duo (totaal)31006450880048m261m2
SmartTinyLoft Duo+ unit A310064504900
SmartTinyLoft Duo+ unit B310064504900
SmartTinyLoft Duo+ (totaal)31006450980055 m268m2

*De gegeven hoogte en breedtematen zijn exclusief de zijgevels en dakisolatie.

Mogelijke gebouwconfiguraties:

 • De Smart Tiny Single en unit 1, A en B zijn op elkaar stapelbaar
 • Maximaal 8 bouwlagen mogelijk
 • In galerij én corridorformatie mogelijk
 • Voor de Smart Tiny Duo+ is een buitenruimte verplicht

Tiny wonen is duurzaam, betaalbaar én gewild.

Bekijk onze toepassingen

Locatie op het oog of benieuwd naar de mogelijkheden van onze Smart Tiny Lofts?